Home

Antropoid 2011   3.-5. júna
Dračie zuby

Pútnici sa zastavili a s úžasom pozerali pred seba. Pred nimi sa rozprestieralo známe zhromaždište lesných elfov nazývané Dračie zuby. Už zdiaľky bolo jasné, prečo tento kút sveta dostal taký priliehavý názov. Doneba sa týčili biele skaly a vytvárali tak čarovnú panorámu.

>>Prihláška          

Prihláška na stiahnutie


>>Film 2003          

Záver a balenie Antropoidu 2003-cca50Mb


>>Hymna              

Hymna Skautského Antropoidu


"Zložíme sa pri Šarkanovej diere, "povedal najstarší z pútnikov a zamieril k bralám. Prešli cezhustý listnatý les a ocitli sa priamo pred skalou, do ktorej bola časom vhĺbená jaskyňa. Vošli dnu a nad ich hlavou zostala klenba skál v obrovskej sále. Všade bola tma.

"Počkáme tu do zotmenia", zavelil najstarší pútnik. Zhodili svoje batohy, vonku pred jaskyňou nazbierali trochu suchého dreva a založili si uprostred veľkej sály malý ohník. Sedeli pri ňom a hľadiacdo jeho plameňov rozmýšľali nad svojimi doterajšími životmi. Práve ich čakal krok, ktorý mal byť rozhodujúcim pre ich životy. Tma sadala na krajinu a aj atmosféra v Dračích zuboch sa menila.

Zrazu sa pri vchode do jaskyne zjavila postava človeka zahaleného v šedom plášti s kapucňou zakrývajúcou celú tvár. Nemo na nich kývol a oni pochopili jeho gesto. Vstali a pohli sa za ním. Vyšli z jaskyne a obklopilo ich pár ďalších v čiernom zahalených postáv. V ruke držali zapálené fakle.

Celá skupina sa pohla. Stúpali po slabo viditeľnom chodníčku uprostred lesa na vrchol kopca. Všetci mlčali. Pútnici boli vystrašení a stále si v mysli preberali, či spravili dobre, keď sa sem odhodlali prísť. Avšak už nebola cesta späť. Tesne pred vrcholom prešli kamennou bránou a ocitli sa na nádvorí malého malebného hradu z bieleho kameňa. Tu zastavili a ich sprievodcovia sa stratili.

"Vitajte. Pred vami je náročná skúška..." ozval sa nádvorím tajomný hlas.